Vi skräddarsyr din ligghall

Behöver ni några extra hästboxar eller nya uteboxar för era hästar? Hagarpydi erbjuder utestall i som tål väder och vind.

Vi har lösningar i alla prisklasser.

Uteboxar är perfekt för er som vill ha hästarna hemma eller som är i behov av extra stallplatser.

De ger ett bra skydd mot alla sorters väder för era hästar. Ni kan välja mellan såväl permanenta kallstall som tillfälliga uteboxar.

Materialen som används i våra boxar är alla underhållsfria.

Vi kan även hjälpa till med:

Frakt till beställare, fast pris.
Avlossning med kranbil  vid beställning med 
komplett montering.

Se regler från Jordbruksverket nedan, behöver ni råd så kontakta oss så hjälper vi  er med val av modell och storlek. 

Mått för ligghallar

Ligghallar ska vara utformade och placerade så att:
  • alla hästar i en grupp kan ha tillgång till utrymmet samtidigt
  • hästarna inte undviker att använda ligghallen
  • hästarna får skydd mot väder och vind samt en torr och ren liggyta.

När hästar hålls i ligghall utan utfodring i ligghallen får den tillgängliga torra liggytan minskas till 80 procent av arean i gruppbox.

Om hästarna utfodras lösgående inne i ligghallen ska den torra tillgängliga liggytan motsvara utrymmeskravet för gruppbox.

Mått för gruppboxar

Utrymme per häst i gruppbox


Boxstorlek

Vuxna hästar

100 % av arean för vuxen häst i enhästbox

Sto med föl

100 % av arean för fölningsbox

Unghästar 12–24 månader

75 % av arean för vuxen häst i enhästbox

Unghästar 5–12 månader

50 % av arean för vuxen häst i enhästbox
Utrymme per häst i gruppbox


Boxstorlek

Vuxna hästar

100 % av arean för vuxen häst i enhästbox

Sto med föl

100 % av arean för fölningsbox

Unghästar 12–24 månader

75 % av arean för vuxen häst i enhästbox

Unghästar 5–12 månader

50 % av arean för vuxen häst i enhästbox


Lägsta takhöjd

Vilken takhöjd du minst behöver ha i ditt stall eller ligghall beror på hur hög din häst är. Du räknar ut vilken takhöjd som du allra minst behöver ha genom att multiplicera mankhöjden med 1,5. Om du bara har små hästar så behöver du dock tänka på att takhöjden inte får vara så låg att det finns risk att det blir svårt att sköta om hästen eller vistas i stallet.

Eftersom takhöjden mäts från den nivå hästen står är det viktigt att du tar hänsyn till ströbäddens höjd när du planerar ditt stall. Takhöjden mäts från den nivå hästen står på till takkonstruktionens eller annan byggnadsdetaljs lägsta nivå. Takkonstruktioner eller andra byggnadsdetaljer placerade rakt ovanför väggen i boxen eller spiltan ska inte räknas in i takhöjden.

Vi har fullhöjd i ligghallarna dvs 2,5 m.

Exempel på beräkning av minsta takhöjd i ett stall

Hästens mankhöjd x 1,5

Lägsta tillåtna takhöjd

1,50 meter x 1,5

2,25 meter

1,60 meter x 1,5

2,40 meter

1,70 meter x 1,5

2,55 meterMått för boxar i stall 

Mått för box för individuell uppstallning
Hästens mankhöjdBoxens area¹Boxens bredd
< 0,85 meter3 kvadratmeter1,5 meter
0,86–1,07 meter4 kvadratmeter1,6 meter
1,08–1,30 meter5 kvadratmeter1,9 meter
1,31–1,40 meter6 kvadratmeter2,1 meter
1,41–1,48 meter7 kvadratmeter2,2 meter
1,49–1,60 meter8 kvadratmeter2,35 meter
1,61–1,70 meter9 kvadratmeter2,5 meter
1,71–1,80 meter10 kvadratmeter2,7 meter
1,81–1,90 meter11 kvadratmeter2,8 meter
> 1,90 meter13 kvadratmeter3 meter

Vid inhysning av hästar i permanenta eller tillfälliga stallar under högst 5 dygn får arean minskas till 85 procent av måtten i tabellen. Om syftet är att en häst ska stanna på platsen mer än 5 dygn ska utrymmeskraven vara uppfyllda från första dagen.


Mått i stall och andra byggnader för hästar - Jordbruksverket.se

Vi har lösningar i alla prisklasser

Uteboxar är perfekt för er som vill ha hästarna hemma eller som är i behov av extra stallplatser.

De ger ett bra skydd mot alla sorters väder för era hästar. 

Räkneexempel:

23 kvm ligghall för 4 vuxna Islandshästar (upp till 148 cm i manke enligt Jordbruksverket minimum 23 kvm, dvs 4 x 5,6 kvm (80 % av 7 kvm) = 22,4, avrundat till 23 kvm), med fodring utanför ligghall. 

Pris: 37500 exklusive moms, avhämtning Gävle. 
Fraktpris Sverige (ej Gotland):  5000 exkl moms, kunden lossar då själv. 

Vi kan även hjälpa till med:
Avlossning med kranbil detta vid beställning av komplett montering. 

Frågor? Välkommen att ringa Anna på 073 6400633 eller mejl info@hagaprydi.com

- HAGAPRYDI-