Islandshästen 3

SEK 270.00

Denna bok handlar om hästens och ryttarens grundträning, dressyrövningar för gångartshästar och hur man rider tölt och pass. 

Klassik ridning kombinerad med traditionell isländsk gångartsridning. 

Ridning är en konst. Här dyker vi djupare in i ämnet med hjälp av några positiva, kunniga och rutinerade islandshästmänniskor. Har du kört fast i ridningen? Här kan du hitta flera vägar framåt. Träna hästar handlar minst lika mycket om att träna sig själv och den som anstränger sig blir rikt belönad. "När man hittar nyckeln öppnar sig himmelriket!"

Förutom ridtekniken gäller det att utveckla sin känsla för hästen, känslan i ridningen. Ryttarkänsla kan vara medfödd, men går även att erövra senare i livet. Grunden handlar om att följa hästens rörelser och att ha timing och göra saker i rätt ögonblick, att lära sig förstå hästens signaler och språk och vara lyhörd för när något inte är som det ska.

Vi måste göra oss förtjänta av hästens förtroende och respekt, då först vill hästen verkligen lyssna på oss, samarbeta och följa oss.

Ju mer vi umgås med hästarna, desto mer kan vi lära oss om vi är öppna för det.