INSEKTER 

Vi har valt att producera våra sommartäcken i ljusa färger. Knotten, mygg och bromsar ogillar kontraster och ljusa nyanser. Detta för att myggor och andra insekter föredrar konstraster och mörka färger

Skador som insekter kan orsaka

För hästar och andra betande djur kan knott vara en plåga då djuren inte har möjlighet att få skydd eller värja sig mot insekterna som kan komma i enorma antal. 

Älgflugan är en liten otäck krabat som sammanfattat landar på ett värddjur, biter av sina egna vingar för att lättare krypa runt, för att sedan börja suga blod från sitt offer. Älgflugan kallas även hjortfluga eller älglus, så ni kan antagligen själva gissa vilka de primära värddjuren är. Bettet från en älgfluga orsakar obehag och det är allmänt otäcka kryp som brukar vara svåra att peta bort. Har du otur och den kryper in i på dig pälsen och då är en kam bästa sättet att få bort dom. 


Myggor kan däremot bara sticka på bar hud eller på ytor där tunna textilier smiter åt. Myggor gillar även konstraster och mörka färger och därför bör du välja ljusa textilier. 

Knott det finns till och med rapporter om hästar och nötkreatur som dött till följd av en stor mängd knottbett. Knott utsöndrar antikoagulerande medel när de dricker blod, vilket i stor mängd och tillsammans med en blodförlust kan påverka offrets blodcirkulation och inre organ. Ljusa och löst sittande textilier är det som skyddar bäst. 

Broms kan verkligen vara en plåga, men det finns effektiva motmedel utöver att helt sonika slå ihjäl de bromsar som attackerar: Åter använd så ljusa och heltäckande textilier som möjligt. 

Flugor skyddar man sig likt de andra insekterna bäst emot genom att t.ex. använda ljusa textilier.  


HAGAPRYIDS hudvårdande gel har också visat sig vara avvisande mot samtliga insekter som nämnts ovan.

Sommareksem 

Sommareksem kan orsaka stort lidande för hästar under sommarhalvåret. En förklaring till varför vissa hästar drabbas av sommareksem tros vara att de är överkänsliga mot svidknott. För att undvika sjukdomen försöker djurägaren hindra att hästen utsätts för knott med hjälp av till exempel insektstäcken och insektsmedel.

Vissa ägare låter hästen stå inne under natten eftersom knotten är som mest aktiva vid skymning och gryning. 


Hästar som saknar pigment på mule och nosrygg är ofta känsligare och drabbas lättare av eksem. 

Symptom

Svår klåda: Hästar som drabbas får kronisk allergi som uppträder i slutet av våren och ända fram till hösten. I allmänhet krävs det tre betessäsonger för att utveckla sjukdomen och den har en tendens att förvärras med åren. Mygg och knott kan också vara en bidragande faktor till att eksemen förvärras.

När hästen får eksemet så får den svår klåda. Håravfall och krustor i manen, vid manken eller i svansen är vanligt, och den kan även få sår och eksem runt mulen och nosryggen.

Islandshästar och ponnyer drabbas

Det är främst islandshästar och ponnyer av olika raser som drabbas av sommareksem. Allra vanligast är det hos islandshästar som exporteras från Island till kontinenten i vuxen ålder - islandshästar som importeras till Sverige drabbas till 25 procent. Islandsfödda hästar har över sex gånger högre risk att utveckla eksem i Sverige, jämfört med svenskfödda hästar.

Inom den sistnämnda gruppen drabbas cirka fem procent av populationen.

För att förebygga problemet så är det bra att använda solskyddsmedel, insektsmedel och eksemtäcke för att skydda hästen.

Gör som Stacy och slappna av under sommaren. 

-HAGAPRYDI-